Tankar blir till korta texter

Undre den nya kategorin ”Korta texter” publicerar jag små texter som inspirerats av tankar, läst, sagt och hört. Kort sagt livet. Texterna ska inte blandas ihop med verkligheten eftersom det bara är påhittat. Troligt kommer någon känna igen sig från gång till annan. Jag intresserar mig för mänskligt beteende och vår samtid så vardagen finns representerad i nästan allt jag skriver.

Först ut att publiceras blir Möte.

Enjoy!

En kort text - Mötet